הכנסת ה- 17

פורום חקיקה וכנסת בראשותו של עו"ד אלי זוהר מפקח ואחראי על פעילות הלשכה ופורומי הלשכה מול הכנסת והממשלה. יו"ר צוות קישור כנסת, עו"ד אד פרידמן, אחראי בפועל על ייצוג הלשכה בכנסת. עיקר העבודה מתבצעת הן בהשתתפות בדיונים בוועדות השונות של הכנסת והן בניסיון לשכנע את חברי הכנסת בצדקת עמדות הלשכה. ברוב הדיונים מופיעים נציגי הפורומים בלשכה בהתאם לנושא. צוות קישור לכנסת דואג לשלוח נציג של הפורומים לדיונים בהם אין נציג זמין מהוועדה המקצועית הרלוונטית. הצוות אף פועל כלוביסט בכנסת, בשיתוף חברים נוספים, על מנת לקדם נושאים הנוגעים למקצוע באופן ישיר או לעקרונות יסוד.

 

עם בחירתו של, עו"ד יורי גיא-רון כראש הלשכה שונה מבנה הוועדות בלשכה ואופן פעילותה מבחינת מעורבותה בהליכי החקיקה והייצוג בכנסת. ועדות הלשכה רוכזו תחת מס' מצומצם של פורומים כאשר העומד בראש כל פורום אחראי לייצוג בכנסת ולגיבוש המלצות לעמדות בנושאי חקיקה הנוגעים לפורום.

 

עו"ד אלי נקר, סמנכ"ל הלשכה, מרכז את פעילות פורום החקיקה והכנסת. עו"ד יעל גויסקי-אבס משמשת כרכזת קשרי ממשל וכנסת.

 

את פעילות נציגי הלשכה בכנסת מתאמת גב' אתי רנד.

 

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה
בעקבות פעילות לובי אינטנסיבית היום, 5.11.08, של נציגי הלשכה בכנסת, עוה"ד אד פרידמן, אבנר זינגר, אורי צפת ויעל גויסקי, אישרה המליאה תיקון לחוק יחסי ממון - איזון משאבים לפיו מועד חלוקת הרכוש בין בני הזוג לא יהיה קשור במועד הגירושין.
עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה
התקבלה עמדת הלשכה באשר לקביעת התעריף המינימאלי של שכר טרחת עורך דין בהליכי הוצאה לפועל, והשימוש במאסר חייבים כמוצא אחרון לגביית חובות: מאסר חייבים ישמש כמוצא אחרון לגביית חובות מסך 2,000 ₪ ושכר טרחת עורך דין יקבע על ידי הלשכה.
עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה
מאסר חייבים ישמש כמוצא אחרון לגביית חובות מסך 2,000 ₪ ושכר טרחת עורך דין יקבע על ידי הלשכה.
עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה
הלשכה טענה שקיצור תקופת ההתיישנות משמעה סגירת דלתות בית המשפט בפני רבים.
שמרית רגב - דוברת הלשכה
חוק הלוביסטים, שאושר היום, 2.4.08, במליאת הכנסת לא יחול על לשכת עורכי הדין, על עובדיה ועל מתנדביה.
עו"ד שי גלעד, יו"ר ועדת תעבורה של לשכת עורכי הדין
להלן עמדת הוועדה, כפי שהועברה לח"כ גלעד ארדן, יו"ר וועדת הכלכלה, במסגרת דיוני הוועדה בהצעת החוק.
עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה
ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות חה"כ גלעד ארדן אישרה ביום 3.3.08, את הצעת החוק המאפשרת לחברות ביטוח לשווק פוליסות ביטוח חובה הכוללות סעיף השתתפות עצמית לרכב דו גלגלי בלבד ולא על כל כלי הרכב, כפי שהוצע בהצעה המקורית. ההצעה אושרה כהוראת שעה למשך 4 שנים.
עו"ד יעל גויסקי-אבס, רכזת קשרי ממשל
לדעת הלשכה המצב הקיים (של העדר הסדרה) אינו משביע רצון והלשכה שוקדת מזה כשנתיים על הכנת כללים חדשים להסדרת תהליך קבלת המתמחים לעבודה. כללים אלה מתואמים למצב המיוחד של שוק העבודה למתמחים והם מתחשבים עם כל הגורמים.
עו"ד יעל גויסקי-אבס, רכזת קשרי ממשל
לשכת עורכי הדין מתנגדת להצעת חוק פקודת רכב ביטוח מנועי (תיקון מס’ 17) השתתפות עצמית התשס"ח 2007 (להלן: "הצעת החוק"). הצעת החוק תפגע קשות בנפגעי תאונות דרכים ובכל אדם העלול להיפגע בעתיד ולהזדקק לפיצוי כספי בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים. הנחת הפרמיה המובטחת תמורת הפחתת דמי השתתפות עצמית הינה זניחה, לא תוביל לצמצום כמות תאונות הדרכים ואין בה בכדי להוות עילה המצדיקה ויתור על זכויות נפגעי תאונות הדרכים.
עו"ד יעל גויסקי - אבס, רכזת קשרי ממשל
הצעת חוק לשכת עורכי הדין; תזכיר חוק ההוצאה לפועל; הצעת חוק ההתיישנות; תקנות רואי חשבון; הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג ועוד.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון