מאמנים
מחלקת מתמחים
לאור פניות רבות שהגיעו ללשכה, הוחלט על שינוי במועדי הראיונות. כמו כן מובהר בזאת לציבור עורכי הדין המאמנים כי השימוש במערכת "שידוך יציב" אינו בגדר חובה למראיינים מתמחים במסגרת מועד הראיונות בחודש מרץ 2021. השימוש במערכת מוצע על ידי גורם מסחרי ללא כל קשר לכללי הלשכה.
מחלקת מתמחים
מערכת שידוך יציב היא מערכת בה מזין המראיין את פרטי המועמדים להם ערך ראיון ומדרג אותם לפי העדפותיו מן המרואיין המועדף ביותר (הגבוה) ועד למרואיין הכי פחות מועדף (הנמוך), וכך עושה גם המרואיין ביחס לכל המשרדים בהם התראיין.
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין
מועד תחילת הראיונות יחול בשנת 2018 ביום שני, כ"ה באדר תשע"ח, 12.3.2018 בשעה 08:00. המועד הראשון לקבלה להתמחות יחול בשנת 2018 ביום חמישי, ו’ בניסן תשע"ח, 22.3.2018 בשעה 08:00.
עו"ד גלעד וקסלר, מנהל מחלקת התמחות והסמכה
עו"ד אורן פרסקי, יו"ר ועדת ההתמחות הארצית
אנו קוראים לציבור המאמנים לפתוח את הראיונות לכל המוקדם ביום ראשון, 16.3.14, ולתת לכל המועמדים הזדמנות שווה להתראיין בסקטורים השונים, הן בשירות הפרטי והן בשירות הציבורי.
ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה ביום 20.9.06 הצעה של המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד ארנה לין לתיקון כללי לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשס"ו-2006, הקובעת רישום התמחות מיום 1.9.06 לסטודנטים בעקבות המלחמה בצפון על פי המלצת ועדת ההתמחות.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון