בחינות הסמכה
מחלקת מתמחים
הנחיות בנושאים: מתמחה בבידוד; עבודה מהבית; מתמחה שהוצא לחל"ת; בחינת הסמכה מועד קיץ 2020; בקשות להירשם להתמחות ודוחות תקופתיים ובקשה להיבחן בבחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 ובקשות להתקבל ללשכה למי שאינם צריכים להיבחן.
להלן הזמנה ולוח זמנים לאירוע טקס הסמכה ביום 17.3.20
הבחינה בוטלה על פי החלטת המועצה הארצית מיום 19.4.2020.
מחלקת מתמחים
מתמחה המבקש/ת להגיש ערר על תוצאות הבחינה, לגבי כל סוגי השאלונים לרבות מטלת הכתיבה, יגיש ערר מנומק באמצעות כניסה לאזור האישי באתר הלשכה .
זכאים להיבחן במועד המיוחד מי שנבחנו באחת (או יותר) מבחינות ההסמכה שנערכו ביום ה’ בטבת התשע"ט (13.12.18), י"א בתמוז התשע"ח (24.6.18) או כ"ב בכסלו התשע"ח (10.12.17), נכשלו בה, וקיבלו ציון שבין 50 ל-59 אחוזים מן הציון הכולל באחת מן הבחינות שביצעו.
הוועדה הבוחנת
(תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962).
להלן שאלוני ופתרונות חלקים א’, ב’ ו- ג’ של בחינת ההסמכה שנערכה ביום שלישי, 27.6.2019.
מחלקת מתמחים
הוועדה הבוחנת בראשות מ"מ יו"ר הוועדה, כב’ השופט גרשון גונטובניק, התכנסה ביום 27.5.19 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לבחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 30.4.19. לאחר בחינה מקיפה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות:
דף מס' 1 מתוך 25 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון