חקיקה

תלונות ו/או פניות כנגד עורכי דין יוגשו לוועדת האתיקה המחוזית באופן הבא: פנייה יש לבצע בכתב (בשלושה עותקים ולא בדואר אלקטרוני) באמצעות המחוז הרלבנטי בלשכת עורכי הדין לפי מקום עבודתו של הנילון, תוך ציון שמו של עורך הדין. את הפנייה יש לבצע באמצעות הטופס שבמדור "תלונות והליכים משמעתיים" (הכולל פרטי התקשרות עם המחוזות השונים). הלשכה תפעל לקבלת תגובתו, ותחליט בהתאם.

 

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה
ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בראשות חה"כ מיכאל איתן ושרת המשפטים, ציפי לבני, אשרו לאחרונה תיקון לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) התשס"א-2001, לפיו עו"ד רשאי לציין את שמו של עו"ד שכיר שנפטר או פרש לגמלאות בנייר משרדו.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון