חדשות ועדכונים
עו"ד אפי נוה, ראש הלשכה
אני שמח לעדכן כי בעקבות התערבותנו המהירה אתמול בלילה (מוצ"ש) קיבלה הוועדה לענייני חקיקה את עמדתנו והבוקר (א’) נתקבלה בוועדה החלטה לפיה יזכו עורכי הדין לתנאי ייצוג משופרים ביחס לחברות מסחריות המייצגות תובעים בביטוח הלאומי.
עו"ד רוני נוף-מלץ, ממונה תחום אתיקה
הנכם מוזמנים לעיין בבטאון האתיקה של ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין אשר פורסם ויעלה לאתר הלשכה בימים הקרובים.
עו"ד שירית בכר, ממונה על הפורום הפלילי הארצי
בישיבת ועדת משטרה של הפורום הפלילי בהשתתפות בכירים במשטרה נמסר כי בשבועות הקרובים צפויה משטרת ישראל להשלים את המהלך הדרמטי של ניתוק מוחלט, גם מבחינה פיזית, בין התביעות למערך החקירות. צפוי מהלך בו התביעות הפליליות, תביעות תעבורה ותובעי רישוי ואיכות הסביבה יאוחדו לאגף משפטי נפרד.
עו"ד רוני נוף-מלץ, ממונה תחום אתיקה
משמוגשת בקשה לבית המשפט, ומצורפת אליה תגובת הצד שכנגד בהתאם להנחיית בית המשפט, נוסח הבקשה צריך להיות זהה לנוסח שהומצא לבא כח הצד שכנגד כדי שיתן תגובתו. אין בכך כדי לפגוע בזכות המבקש להגיש תגובה לתגובה של הצד השני, ככל שזה מותר על פי סדרי הדין.
עו"ד מיכאל טאוסיג, יו"ר ועדת אתיקה ארצית
מעת לעת מתקבלות בוועדת האתיקה פניות לקבלת חוות דעת מקדימה לפי סעיף 60א לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, בהן עורך הדין הפונה כותב(ת) בכותרת הפנייה "מבלי לפגוע בזכויות"... ועדת האתיקה אינה מהווה יריב של עורך הדין הפונה בשאילתא, וככל שהפונה רואה בוועדה כיריב, אזי מסגרת השאילתא איננה מתאימה כלל.
לשכת עורכי הדין בישראל
מנכ"ל הלשכה, עו"ד גיל סלומון הציג בפני הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, דו"ח חצי שנתי על התמורות והתהליכים שהתרחשו בלשכת עורכי הדין בחודשים האחרונים. אנו מבקשים להביא בפניכם את עיקרי הדו"ח, כפי שהוצגו על ידי המנכ"ל בפני הוועד המרכזי.
עו"ד רוני נוף-מלץ, ממונה תחום אתיקה
ועדת האתיקה נתבקשה לקבוע האם רשאי עורך דין לעכב בידיו כספים מכוח זכות העיכבון הקבועה בהוראת סעיף 88 לחוק הלשכה, אותם קיבל עבור הלקוח בתיק אחד, גם עבור כספים שחב לו אותו הלקוח בתיק אחר, או שמא זכות עכבון זו מוגבלת אך ורק לכספים שהגיעו אל עורך הדין באותו תיק שבו קיים חוב שכר הטרחה?
עו"ד דקלה קליין-יונה, פרקליטת אתיקה ארצית
בעקבות פניות שונות ולאחר עיון בפרסומים שונים מטעם עורכי דין במרשתת (אינטרנט) מוצאת ועדת פרסומת ועיסוק אחר לחדד נקודות המתייחסות לפרסום של עורכי דין באמצעות אתרים המבצעים פעולות יזומות של הפניית לקוחות לעורכי דין תמורת תשלום.
עו"ד דקלה קליין-יונה, פרקליטת ועדת אתיקה ארצית
מטרתה של חוות דעת מקדימה לסייע לעורכי דין המתלבטים אם יש בהתנהגות מסויימת מצידם (שטרם נעשתה) משום עבירה אתית לכאורה, והם רשאים לפנות לועדת האתיקה אשר בוחנת את העניין ומחווה דעה על יסוד הנתונים שנמסרו לה.
דף מס' 1 מתוך 4 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון