חוק הלשכה

חוק לשכת עורכי הדין תשכ"א - 1961 על תקנותיו וכלליו, מסדיר מכלול פועלם של עורכי הדין והלשכה. במהלך השנים הוא התעבה ונוספו לו תקנות וכללים. המידע במדור זה מתעדכן באופן קבוע באדיבות אתר "נבו - המאגר המשפטי", ומוגש כשירות לציבור הגולשים והגולשות. עם זאת, אין לעשות שימוש ו/או להסתמך על המידע לצורך פעולות משפטיות. לנוסח הרשמי של החקיקה יש לפנות ל"רשומות".

 

חוק
תפקידי הלשכה - סיוע משפטי למעוטי אמצעים
כלל
בהתאם לסעיף 3 לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס- 2000, להלן – הכללים, ניתנת בזה הודעה בדבר המקדם שבו יש להגדיל כל סכום קבוע המופיע בתעריף המינימלי המומלץ. התוספת שבה יש להגדיל את הסכומים הקבועים בתעריף שבתוספת לכללים היא 10.15% (על פי המקדם 1.101563); והיא לא תחול על שכר שנקבע כאחוז מסכום קבוע. נוסח התוספת לכללים יהיה החל ביום 1 בינואר 2003 (כז’ בטבת התשס"ג) כמפורט להלן
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון