מאמרים וכתבות

מטרת המדור היא לשמש במה למאמרים, כתבות וחיבורים משפטיים, ובעיקר מפרי עטם של חברות וחברי הלשכה. המאמרים ממוינים באמצעות אינדקס נושאים משפטיים מפורט ומנוע חיפוש מתקדם, המאפשר איתור מאמרים מהיר ונוח. החברות והחברים מוזמנים להעשיר את המאגר. המעוניינים לפרסם מאמר/כתבה במדור ישלחו המאמר בפורמט word או rtf בלבד כקובץ מצורף, לעורכי האתר בכתובת: ibar@israelbar.org.il. מאמר בהיקף של כ- 750 – 1,000 מילים (3 – 5 עמודים) יתפרסם כטקסט מלא. אם המאמר ארוך יותר, רצוי לצרף "אבסטרקט" והמאמר המלא יצורף כקובץ לצפייה/הורדה (ואז רצוי להעביר גם קובץ PDF אם יש בידיכם). לשם יעילות אחזור המאמר בעת חיפוש, רצוי לצרף רשימה של תחומים/תתי תחומים משפטיים בהם עוסק המאמר. המאמר ופרסומו כפופים לכללים בדבר פרסום מאמרים וכתבות באתר.

 

עו"ד פיני מרינסקי, יו"ר הנהלת המוסד לבוררות
עדכוני פסיקה בתחום הבוררות מהתקופה האחרונה וכן קישורים לפסקי הדין המלאים.
עו"ד רונן סטי, בורר ומגשר, יו"ר הפורום ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות של הלשכה
הפורום ליישוב סכסוכים בלשכת עורכי הדין אישר לאחרונה נוסח של טיוטת הצעת חוק שבמרכזה מתן זכות ערעור לבית משפט על פסק בוררות. הדרך המעשית ליישוב סכסוכים אפקטיבי מצויה ביישומם של הליכי בוררות וגישור המתאימים לקהל היעד
עו"ד צבי שוב
הוועדה המקומית של עיריית תל אביב אינה עוצרת לרגע. תוכנית השימור, תוכנית הרובעים, תוכנית מתאר חדשה לעיר שמבטיחה בנייתן של 35,000 יח"ד, כולן יוצרות הרבה עניין בקרב העוסקים בענף. בתחילת חודש יוני יתקיים יום עיון שיוקדש לנושאים אלו ונושאים נוספים.
עו"ד ליאור רחמים, ממונה ועדת מיסוי מקרקעין
ועדת הכספים של הכנסת קיבלה את עמדת לשכת עורכי הדין, כפי שבוטאה בדיון עצמו על ידי עו"ד זיו שרון ועו"ד איתן צחור, החזירה את הרפורמה הרחבה במשטר הפטורים במס שבח לממשלה, ולא אישרה אותה כמוצע על ידי הממשלה. בכך מנעה חקיקה חפוזה של רפורמה מקפת וסבוכה שהיתה זורעת בלבול בקרב הציבור ומייצגיו.
עו"ד דורון ברזילי, ראש לשכת עורכי הדין
כראש הלשכה אני חש בעול האחריות ומבין את המשימות העומדות לפתחנו. התקווה והרצון לשינוי מאחדים את כולנו תחת אותה מטרה: שמירה על הבית והמקצוע שאנו כל כך גאים להימנות עם שורותיו.
עו"ד ליאור רחמים, ממונה על המוסד לבוררות
פרופ’ דן ביין: היקף סמכות הבורר לקבוע פיצוי או שכר ראוי לפי אומדנה דדינא או בהסתמך על "ידיעה שיפוטית", מקום שהבורר שוחרר מכפיפות לדיני ראיות, אך כפוף לדין המהותי.
עידו באום, דה מרקר
ביוזמת ראש לשכת עורכי הדין, יורי גיא רון, דנו ראשי לשכות עורכי הדין מכל העולם בגיבוש קוד אתי בינלאומי למקצוע.
עו"ד דקלה אלקבץ, ממונה על קשרי חוץ
AIJA הוא הארגון הבינלאומי הגדול בעולם לעורכי דין "צעירים" (עד גיל 45). מטרת הארגון היא לעודד שיתוף פעולה וכבוד בין עו"ד מכל המדינות. הארגון מחבר בין עו"ד מן המדינות השונות ומאפשר להם להכיר אישית עמיתים למקצוע במדינות רבות.
עו"ד אלי שטרן, יו"ר ועדת מחשוב ארצית
במהלך השנתיים האחרונות, פועלת הוועדה, תחילה בראשותם של יושבי ראש הוועדה הקודמים, עו"ד רון גזית ועו"ד חיים רביה, ובהמשך בראשותי, בעיקר בכל הקשור לפריסתה והטמעתה של נט המשפט – מערכת המחשוב החדשה של הנהלת בתי המשפט – בבתי המשפט ברחבי הארץ הקמת ערוצי דוא"ל מאובטח לחברים ועוד הרבה נושאים שקצרה היריעה מלהכיל כאן.
עו"ד יורי גיא-רון, ראש הלשכה
בשני מקרים לאחרונה, ניתנו פסקי דין בעתירות בעלות חשיבות ציבורית, שהגישה לשכת עורכי הדין, הדוחים את העתירות ואף משיתים על הלשכה הוצאות משפט גבוהות באופן חריג. לשכת עורכי הדין היא גוף מיוחד בנוף המשפטי הישראלי. הנושא מטרות ציבוריות, יש לו משמעויות ציבוריות והינו בעל מעמד ציבורי. בכך יש להבחינה היטב משאר העותרים הציבוריים, שהינם ארגונים פרטיים המוקמים על ידי אנשים או גופים פרטיים.
דף מס' 1 מתוך 30 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון