אתיכאן - אתיקה מקצועית
אורי אלפרסי, מנכ"ל הלשכה
כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות.
מועמדויות בצרוף קו"ח, אישור בדבר העדר הרשעות כאמור לעיל והמלצות, יש לשלוח לא יאוחר מיום: 24.5.2021.
צוות מחוז חיפה
הלשכה פועלת למינוי חברים/ות לבית הדין המשמעתי המחוזי בהתאם לסעיף 15 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961. לכהונה בבית הדין המשמעתי חשיבות ציבורית רבה והיא נעשית בהתנדבות וללא תמורה. המועד האחרון להגשת הפניות הוא 10.9.2012.
הנהלת בתי המשפט
החל ביום יד’ בסיוון התשס"ח (17/6/2008), ניתן לפתוח בבית משפט השלום בחיפה, לרבות בית המשפט לענייני משפחה ובית המשפט לנוער (להלן: בית המשפט), כל הליך לפי התקנות, בדרך של הגשת כתב בי-דין אלקטרוני לפי פרק ט"ז3 לתקנות.
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון