נתונים סטטיסטיים
תוצאות סופיות לאחר הליך ההשגות על תוצאות הבחינה
תוצאות סופיות לאחר הליך ההשגות על תוצאות הבחינהֵ
עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה
ביום 3.5.11 נערכה בגני התערוכה בתל אביב בחינת ההתמחות בכתב של הלשכה. לבחינה ניגשו 2,595 מתמחים ומתמחות. 78% מהנבחנים שניגשו בפעם הראשונה לבחינת ההסמכה בכתב של הלשכה עברו את הבחינה.
שיעור העוברים מכלל הנבחנים שניגשו בפעם הראשונה עומד על 86%.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון