שכר טרחה מינימלי מומלץ

 
 
 

כלל
הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס - 2000.
כלל
בהתאם לסעיף 3 לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס- 2000, להלן – הכללים, ניתנת בזה הודעה בדבר המקדם שבו יש להגדיל כל סכום קבוע המופיע בתעריף המינימלי המומלץ. התוספת שבה יש להגדיל את הסכומים הקבועים בתעריף שבתוספת לכללים היא 10.15% (על פי המקדם 1.101563); והיא לא תחול על שכר שנקבע כאחוז מסכום קבוע. נוסח התוספת לכללים יהיה החל ביום 1 בינואר 2003 (כז’ בטבת התשס"ג) כמפורט להלן
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון