חשיבות הייעוץ המשפטי
עו"ד שמעון לפיד - רכז הוועדה להגנת המקצוע שליד הועד המרכזי
החידוש: גם אם השירות ניתן בהסכמת הלקוח, מסתכן מסיג גבול המקצוע, בכך שלא יוכל לדרוש את שכרו מבית המשפט.
עו"ד שמעון לפיד - מרכז הוועדה להגנת המקצוע שליד הועד המרכזי
לטענת הלשכה, הארגון הפר החלטה שיפוטית האוסרת עליו לספק שירותים משפטיים. הלשכה מבקשת להטיל מאסר וקנסות על מפעילי הארגון בשל בזיון בית המשפט.
עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה
בית המשפט אסר באופן גורף לתת שירותים משפטיים על ידי מי שאינם עורכי דין.
עו"ד שמעון לפיד - מרכז הוועדה להגנת המקצוע שליד הועד המרכזי
הלשכה טענה, כי גופים אלה מתווכים שלא לצורך בין הלקוחות לעורכי הדין, גובים כספים מהלקוחות שלא כדין וגורמים להטעיית הלקוחות.
עו"ד שמעון לפיד - מרכז הוועדה להגנת המקצוע שליד הועד המרכזי
בית המשפט קבע, כי מאחר שלא הוצגו בפניו ראיות בדבר אי מסוגלותו של הנתבע לנהל את ענייניו, על הנתבע להציג עניינו בבית המשפט או בעצמו או על ידי עורך דין, אך לא על ידי ידיד שאינו עורך דין.
עו"ד שמעון לפיד - מרכז הוועדה להגנת המקצוע שליד הועד המרכזי
הלשכה טענה כי החברה מבצעת פעולות משפטיות שונות בתחום ההוצאה לפועל, לרבות ייצוג לקוחות בהליכים משפטיים שונים וניסוח מסמכים משפטיים עבורם.
דוברת הלשכה, שמרית רגב
בג"צ דחה את עתירת "פיצוי נמרץ" וקבע שיש למנוע מעורכי דין לתת שירותים משפטיים באמצעות גוף חיצוני למטרות רווח - על חשבון הלקוח ועוה"ד.
עו"ד שמעון לפיד - מרכז צוות "מבצע צוואה"
לראשונה יוצאת הלשכה במבצע למתן שירותים משפטיים לציבור הרחב. במסגרת המבצע - עריכת צוואה במחיר אטרקטיבי על ידי עורכי דין אשר יירשמו למבצע.
עו"ד שמעון לפיד - מרכז ועדת הגנת המקצוע שליד הועד המרכזי
הוועדה להגנת המקצוע מבקשת סיוע במידע לגבי פעילות מסיגי גבול מקצוע עריכת הדין בקרב אוכלוסיית יוצאי מדינות חבר העמים.
עו"ד שמעון לפיד - מרכז הועדה להגנת המקצוע שליד הועד המרכזי
בית המשפט קבע, כי הסכם שכ"ט עבור שירותים משפטיים שסופקו על ידי גוף לא מוסמך – אינו חוקי * עוד נפסק, כי ייעוץ בקשר לתביעות ופניות המוגשות למוסד לביטוח לאומי – הינה פעולה המותרת לעורכי דין בלבד.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון