שאילתות

אל ועדת הנוטריונים שליד הועד המרכזי בלשכת עורכי הדין מגיעות, מתוקף תפקידה ועיסוקה, שאלות רבות בנושאי עבודתו של הנוטריון. במדור זה נביא מבחר מהשאילתות בצירוף התשובות.

  

מידע עדכני כגון אגרות, ועדת הרשיונות, עדכונים, טפסים מקוונים ועוד, ניתן למצוא במדור נוטריונים באתר משרד המשפטים.

 

ועדת נוטריונים
האם רשאי נוטריון לתת שירותים נוטריוניים שוטפים בסניף בנק, לבקשת מנהל בנק למשכנתאות?
ועדת נוטריונים
האם נוטריון יכול לערוך אישור נוטריוני בדבר נכונותו של תרגום, כשאינו שולט בשפה שבה נערך המסמך המקורי ו/או בשפה שאליה תורגם בהסתמך על תצהיר המתרגם שאומת ע"י עו"ד, לפיו תרגום המסמך המקורי הינו נכון ומדויק?
ועדת נוטריונים
מה מהווה "טעם מספיק" לאי גביית שכר טירחת נוטריון והאם ישנם שירותים פטורים ?
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון