מאמרים וכתבות

מידע נוסף כגון רשימת חברי/ות הועדה, פרוטוקולים ועוד, ניתן למצוא במדור ועדות הלשכה - ועדת נוטריונים. מידע עדכני כגון אגרות, ועדת הרשיונות, עדכונים, טפסים מקוונים ועוד, ניתן למצוא במדור נוטריונים באתר משרד המשפטים.

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה
הלשכה סבורה, שביטול סמכות הנוטריונים כרשות לאשר צוואות, יפגע פגיעה קשה בשירות שניתן לציבור, המעונין לערוך צוואות בפני נוטריון.
עו"ד שמעון לפיד - רכז ועדת נוטריונים שליד הוועד המרכזי
הרשימה נערכה על ידי עו"ד יונה דה-לוי, יו"ר ועדת הנוטריונים, בהתבסס על נתוני משרד החוץ.
עו"ד ונוטריון יונה דה-לוי
במקרים רבים דורשים בתי המשפט או רשמי המקרקעין אישור נכונות תרגום שנעשה על ידי נוטריון לפי טופס מס’ 6 שבתקנות הנוטריונים ולא מסתפקים באישור תרגום על פי הצהרת המתרגם.
עו"ד שמעון לפיד - מרכז ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי
ועדת הנוטריונים ממליצה: כאשר מבקש השירות מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, על הנוטריון לציין על גבי האישור הנוטריוני, כי הוצגה בפניו תעודה רפואית כדין.
כאשר עורך-דין הופך לנוטריון הוא חייב לסגל לעצמו דרך מחשבה שונה לגמרי מזו שהיה רגיל לה כעורך-דין. בתוקף תפקידו כנוטריון הוא חייב להגן על החוק ורק על החוק אפילו אם זה נוגד את האינטרס של ה"לקוח" הפונה אליו. עורך-דין שאינו מסוגל להפעיל מתג נפשי שכזה אסור לו, לדעתי, לשמש כנוטריון.
עו"ד ונוטריון יונה דה-לוי
השימוש במונח APOSTILLE * סעיף 10 לחוק הנוטריונים * אישור הצהרת מתרגם כתחליף לאישור נכונותו של תרגום
בדיקת מדור הנוטריונים באתר הלשכה מראה, כי מאז פרסום הדו"ח מישיבת ועדת הנוטריונים שנערכה ביום 12.05.2003 לא היתה התייחסות כלשהי מטעם מי מכשלושת אלפי הנוטריונים הפעילים בלשכה. תהיה דעתנו על פעילות ועדת הנוטריונים והיו"ר שלה אשר תהיה ודאי לא מגיע להם חוסר יחס ואדישות שכזו למעשיהם ולפועלם לטובת מקצוע הנוטריון.
ביקורת על פסק דינה של כב’ השוטפת נחמה מוניץ מבית המשפט המחוזי בנצרת, אשר קבעה, כי אין להחיל את החסיון שבסעיף 48 לפקודת הראיות על נוטריון. לדעת הכותב, השירות הניתן על ידי נוטריון אינו טכני אלא שירות מקצועי אישי, ולפיכך יש להחיל את החסיון גם על יחסי לקוח - נוטריון.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון