תעריפים ואגרות

מידע נוסף כגון רשימת חברי/ות הועדה, פרוטוקולים ועוד, ניתן למצוא במדור ועדות הלשכה - ועדת נוטריונים. מידע עדכני כגון אגרות, ועדת הרשיונות, עדכונים, טפסים מקוונים ועוד, ניתן למצוא במדור נוטריונים באתר משרד המשפטים.

משה אלפסי,עו"ד ונוטריון, אסף ביטון, עו"ד ונוטריון, יושבי ראש (משותפים) ועדת נוטריונים ארצית
בהתאם לתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שרותים), תשל"ט 1978, ב-1 בינואר של כל שנה מתעדכן שכר השרותים.
המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה והמחלקה לרישוי נוטריונים, משרד המשפטים
עקב ירידת מדד המחירים לצרכן של חודש אוקטובר 2014 לעומת מדד המחירים לצרכן של חודש אוקטובר בשנת 2013, לא יחול השנה שינוי בשכר שנוטריון יגבה בעד שירות מהשירותים המופיעים בתקנה 1 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978.
עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר ועדות
בתאריך 16.6.11 תוקנו תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון) תשע"א - 2011 (ק"ת 7005 מיום 16.6.11 עמ’ 1042). התקנות תיקנו את תקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 כך שע"פ התיקון בוטלה ההגדלה הדו שנתית של שיעור שכר השירותים (ב- 15 בינואר וב- 15 ליולי) ונקבע כי שיעור שכר השירותים שנותן נוטריון בעד הפעולות הקבועות בתקנות העיקריות ישתנה אחת לשנה בכל 1 בינואר.
עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר ועדות
בתאריך 16.6.11 תוקנו תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון) תשע"א - 2011 (ק"ת 7005 מיום 16.6.11 עמ’ 1042). התקנות תיקנו את תקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 כך שע"פ התיקון בוטלה ההגדלה הדו שנתית של שיעור שכר השירותים (ב- 15 בינואר וב- 15 ליולי) ונקבע כי שיעור שכר השירותים שנותן נוטריון בעד הפעולות הקבועות בתקנות העיקריות ישתנה אחת לשנה בכל 1 בינואר.
עו"ד שמעון לפיד - ממונה בכיר ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי
יו"ר ועדת הנוטריונים, עו"ד יונה דה-לוי, מודיע, כי בהתאם להודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשע"ב-2011, שפורסמה בקובץ תקנות 7063 ביום כ"ט בכסלו התשע"ב, 25 בדצמבר 2011, עדכן משרד המשפטים את שכר שירותי הנוטריון החל מיום 1 בינואר 2012 (ו’ בטבת התשע"ב), עקב השינוי במדד המחירים לצרכן.
עו"ד שמעון לפיד - ממונה ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי
יו"ר ועדת הנוטריונים, עו"ד יונה דה-לוי, מודיע, כי שר המשפטים תיקן את תקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל"ט-1978, כך שהשינוי בשכר הנוטריון יחול רק פעם בשנה - ב-1 בינואר בלבד, במקום פעמיים בשנה - ב-15 בינואר וב-15 ביולי.
עו"ד שמעון לפיד - ממונה ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי
יו"ר ועדת הנוטריונים, עו"ד יונה דה-לוי, מודיע, כי בהתאם להודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשע"א-2011, שפורסמה בקובץ תקנות 6969 ביום כ"ב בשבט התשע"א, 27 בינואר 2011, עדכן משרד המשפטים את שכר שירותי הנוטריון החל מיום 15 בינואר 2011 (י’ בשבט התש"עא), עקב עליית מדד המחירים לצרכן.
עו"ד שמעון לפיד - ממונה ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי
יו"ר ועדת הנוטריונים, עו"ד יונה דה-לוי, מודיע, כי בהתאם להודעת הנוטריונים (שכר שירותים) (מס’ 2), התש"ע - 2010, עדכן משרד המשפטים את שכר שירותי הנוטריון החל מתאריך 15 ביולי 2010, בעקבות התנודות במדד המחירים לצרכן.
עו"ד שמעון לפיד - ממונה ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי
יו"ר ועדת הנוטריונים, עו"ד יונה דה-לוי, מודיע, כי בהתאם להודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשס"ט - 2009, עדכן משרד המשפטים את שכר שירותי הנוטריון החל מתאריך 15 בינואר 2010, בעקבות התנודות במדד המחירים לצרכן.
צוות האתר
משרד החוץ מאפשר תשלום עבור אגרת אפוסטיל באופן מקוון. החל מיום 1 ביולי 2009 עודכנה האגרה לסך של 31 ₪ (במקום 30 ₪).
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון