לשכת עורכי-הדין בישראל
פסיקה

עורכי הדין בישראל כפופים לדין המשמעתי המעוגן בחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א- 1961 (להלן: "החוק") ובכללים שהותקנו מכוחו.

בהתאם לסעיף 69ב לחוק, על הלשכה להעמיד לעיון הציבור כל פסק דין של בית דין משמעתי וכן לאפשר לכל המעוניין בכך לקבל העתק מפסק הדין, אלא אם הורה בית הדין אחרת בהתאם לאמור בחוק.

במדור זה יפורסמו כלל פסקי הדין המשמעתיים של הערכאות השונות, החל מיום 1.1.2023.

 

*הבהרה: פסיקה קודמת נמצאת במאגרים המשפטיים השונים.

 

לא נמצאו תוצאות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון