זכויות הלהט"ב -

ישיבה מיום 14 בינואר 2007

תאריך ישיבה:

14.01.2007

מקום ישיבה:

בית הפרקליט, ת"א

ממונה/ת הפורום/הוועדה:

עו"ד עמית פרלמן

יו"ר הישיבה:   עו"ד דורי ספיבק
חברים/ות:   עוה"ד: יונתן ברמן,עינת ברקוביץ, יונתן דניאל הופמן, נעמה הפנר-זהר, ג’ונתן הרלנד, עמוס ון אמדן, דן יקיר, יהודית מייזלס, נעמה צורף (הלוי), דניאלה קשת, הילה רז, ד"ר צבי טריגר, יהושע גורטלר
מוזמנים/ות:   ד"ר איילת בלכר, ד"ר אייל גרוס, ד"ר יעקב בן-שמש, ד"ר ישי בלנק, גלעד ברנע, רועי דלח, דני סאביץ’, ערן לב
פרוטוקול/סיכום ישיבה

פרוטוקול/סיכום ישיבה

מישיבת ועדת חקיקה ז. הלהט"ב

שהתקיימה ביום 14 בינואר 2007  בבית הפרקליט בת"א

 

משתתפים/ות:

היו"ר:                          עו"ד דורי ספיבק

החברים/ות עוה"ד:        יונתן ברמן,עינת ברקוביץ, יונתן דניאל הופמן, נעמה הפנר-זהר, ג'ונתן הרלנד, עמוס ון אמדן, דן יקיר, יהודית מייזלס, נעמה צורף (הלוי), דניאלה קשת, הילה רז, ד"ר צבי טריגר, יהושע גורטלר

מוזמנים/ות:                  ד"ר איילת בלכר, ד"ר אייל גרוס, ד"ר יעקב בן-שמש, ד"ר ישי בלנק, גלעד ברנע, רועי דלח, דני סאביץ', ערן לב

מרכז הועדה:                עו"ד עמית פרלמן

 

דורי ספיבק

על סדר היום שני נושאים:

 

1.         קבלת עמדת לשכה המגנה את ההומופוביה שנחשפה בשיח הציבורי סביב מצעד הגאווה בירושלים, וקריאה למדינה לנקוט בצעדים נחרצים למיגורה.

 

2.         קבלת עמדת לשכה בעניין הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון - רישום נישואין), התשס"ז-2006 (חוק "עוקף בג"צ" רישום הנישואין), שאושרה בקריאה טרומית בכנסת ביום 6.12.06 ( 33 מול 31), חרף התנגדות הממשלה. נוסח הצעת החוק מצורף.

 

הנושא השני הינו דווקא בעדיפות ראשונה. ננסה לגבש המלצות קונקרטיות של הוועדה לוועד המרכזי על בסיס מסמך שהכנתי, המהווה עיבוד של מסמך נקודות שהוכן ע"י אייל גרוס ויוני פפר.

 

נושא ראשון - חוק מרשם האוכלוסין

 

עמוס ון אמדן

בעת הדיון, יש להתחשב בשאלת מקומה של הלשכה בכל הקשור להבעת דעה בנושאים פוליטיים. עם זאת, ככל שמדובר בהתייחסות עניינית ומשפטית – יש לכך מקום.

 

דן יקיר

חשוב שהלשכה תאמר דברה בקשר לשאלה הערכית. הנקודה הבעייתית המרכזית בהצעת החוק הנוכחית, הינה הטרגטינג של קבוצה ספציפית, ולאו דווקא נושא "אי-עקיפת" בג"צ.

 

ג'ונתן הרלנד

הלשכה צריכה לתמוך בבג"ץ ולהזהיר מפני הצעד שמציעה הצעת החוק. מדובר בפגיעה בעצמאות בג"ץ.

 

ישי בלנק

מסכים עם דן בעניין הטרגטינג של קבוצה. נשאלת השאלה האם יש מקום לפתוח הדיון על תפקיד בג"ץ באופן כללי.

 

צבי טריגר

מסכים עם עמוס. המאבק שלנו צריך להיות מוצג כאינטרס ציבורי ולא סקטוריאלי. מאבק על דמות מוסד הנישואין באופן כללי ובמקום זה על הלשכה להזדהות עם המאבק.

 

יהושע גורטלר

אין מקום שהלשכה תתערב בנושא זה.

 

דורי ספיבק

נערוך הצבעה על השאלה האם יש מקום שהוועדה תמליץ ללשכה להתנגד להצעת החוק של ח"כ מיכאל איתן.

מי בעד קריאה כאמור ללשכה?

התקבל פה אחד.

 

לאחר שהתקבלה עמדה כללית, נעבור כעת בטעמי ההתנגדות, על בסיס מסמך הנקודות שלפניכם.

 

כולם

נערך דיון על סעיפי מסמך הפנייה לוועד המרכזי.

 

החלטה

יו"ר הוועדה ינסח מסמך בהתאם להערות וההסכמות שעלו בדיון

 

נושא שני – התגברות השיח ההומופובי

 

דורי ספיבק

אני מזמין את חברי/ות הוועדה להציע הצעות לפעילות בנושא.

 

עמוס ון אמדן

ראוי להבחין בין מה שאני מכנה "הבגידה החילונית" לבין התבטאויות שבאופן מובהק מהוות קריאה מפורשת למעשה הרג.

המושגים "קנאות", "מעשה פנחס" וכד' שגורים ומוכרים בציבור החרדי והדתי ומסמלים משמעות ברורה. זוהי הסתה לרצח. אני עצמי הגשתי תלונה ליועץ המשפטי לממשלה בעניין חלק מההתבטאויות. יש לדרוש תשובת המשטרה לתלונות שהוגשו. בהמשך, אם יתעורר צורך להגיש ערר ואח"כ בג"ץ.

כמו כן יש לעורר דיון במועצת העיתונות – התקשורת אפשרה הסתה ברורה.

 

יונתן הופמן

לדעתי הבעיה אינה בהבנת המסרים אלא בכך שכולם הבינו המסרים ובכל זאת שתקו. דרושה אמירה ברורה מצד הלשכה כנגד העמדת פרס על ראשם של בני אדם.

 

ישי בלנק

מה שהלשכה צריכה לעשות הוא לעמוד על נושא חופש הביטוי. לפנות למועצת העיתונות – אנו מצפים לאתיקה אחרת. אין מקום לדרוש הגשת כתבי אישום פליליים או כל פעולה משפטית.

 

דן יקיר

חובתה של הלשכה לדבר על השיח הדמוקרטי.

 

נעמה צורף

אני מסכימה עם ישי. לא נשנה את התקשורת אך מחובתנו לומר זאת.

 

גלעד ברנע

הבעיה עמוקה עוד לפני ההתבטאויות. כל הגופים האמונים על שלטון החוק לא הביעו עמדה מלכתחילה בזכות מצעד הגאווה בירושלים. הקהילה החרדית עשתה כרצונה ללא התערבות המשטרה – הדבר שווה להתקפה על שלטון החוק.

על הלשכה ללחוץ על המשטרה והיועמ"ש לקיים להיות חד-משמעיים בדבר זכותה של הקהילה לחופש ביטוי, ולא ל"גמגם" באופן המזמין התקפות.

עם זאת, צריך להיות זהירים בעמדה המגבילה את חופש הביטוי.

 

דורי ספיבק

אולי המפתח למה שהוועדה צרכיה לעשות היא לא לדרוש פעולות נגד שיח הומופובי, אלא לומר שעל המדינה להגן מכל משמר על חופש הביטוי של הקהילה, לרבות קיום מצעד גאווה.

 

הוועדה תמשיך הדיון בישיבותיה הבאות.

 

 

הישיבה ננעלה

 

 

קובץ להורדה – פרוטוקול/סיכום ישיבה
lgtb_rights_protocol_140107.doc   lgtb_rights_protocol_140107.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון