ועדות הלשכה - מסים - מליאת הפורום
פעילות הפורום בקדנציה זו, תכלול, בין היתר, את ייצוג הלשכה והפורום בוועדות הכנסת השונות בדיונים בהליכי חקיקה; חיזוק הקשר עם רשות המיסים; מתן תגובות לתזכירי הרשות; ארגון ימי עיון מקצועיים; עריכת דיוני עומק בסוגיות העולות לסדר היום בענייני מיסים; מתן מענה וטיפול שוטף לפניות של עורכי דין חברי הלשכה ועוד.
פורום:
מיסים
תחום עיסוק:
מס הכנסה, מיסים עקיפים, מיסוי מקרקעין, מיסוי פלילי
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד יובל טייק
כתובת דואר אלקטרוני:
yuval.t@Israelbar.org.il
טלפון:
03 6362208
פקס :
03 6918696

שונות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון