ועדות הלשכה - פלילי - מליאת הפורום
הפורום הפלילי הארצי של לשכת עורכי הדין מאגד בתוכו את כל הפעילות בתחום המשפט הפלילי המהותי והפרוצדוראלי.
פורום:
פלילי
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד שרית אליהו יצחקוב
כתובת דואר אלקטרוני:
sarit.e@Israelbar.org.il
טלפון:
03 6362227
פקס :
03 6918696

שונות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון