ועדות הלשכה - קנין ומקרקעין - פורום
פורום:
קנין ומקרקעין
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד מיטל שחר
כתובת דואר אלקטרוני:
meital.s@Israelbar.org.il
טלפון:
03 6362208
פקס :
02 5608212

שונות

חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון