ועדות הלשכה - יחסים בינ"ל - ארצות דוברות צרפתית - יחסים בינ"ל - ארצות דוברות צרפתית
הלשכה חתמה על הסכם ידידות ושיתוף פעולה עם המועצה הלאומית של לשכות עורכי הדין בצרפת. ההסכמה לשפר את היחסים בין הלשכה הישראלית והצרפתית ולעגן את היחסים בהסכם, התקבלה כבר בכנס אילת במאי שבו השתתפה משלחת צרפתית גדולה בהשתתפותו של ראש הלשכה הצרפתית. שתי הלשכות נהלו ביניהן הדברות שרוכזה על ידי יושב ראש הועדה לענייני צרפת, עו"ד יהונתן בך (ז"ל) ועו"ד דוד שפרכר ורכז החוץ בלשכה, עו"ד ליעד לק.
פורום:
נזיקין
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד אמילי קופר
כתובת דואר אלקטרוני:
emily@israelbar.org.il
טלפון:
03 6953230
פקס :
03 6918696

שונות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון