ועדות הלשכה - הגנת המקצוע - ועדה
אל הוועדה מגיעות תלונות רבות בנוגע למסיגי הגבול, הן מציבור עורכי הדין, והן מאזרחים, אשר קיבלו טיפול רשלני ולקוי על ידי אותם מסיגי גבול.
פורום:
מעמד המקצוע
תחום עיסוק:
הוועדה מנהלת מטעם הלשכה את המאבק בהסגת גבול מקצוע עריכת הדין
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד שמעון לפיד
כתובת דואר אלקטרוני:
shimon@israelbar.org.il
טלפון:
03 6362228
פקס :
03 6918696

שונות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון