ועדות הלשכה - תובענות ייצוגיות ונגזרות - ועדה
פורום:
בתי משפט
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד יובל טייק
כתובת דואר אלקטרוני:
yuval.t@Israelbar.org.il
טלפון:
03 6362208
פקס :
03 6918696

שונות

פרוטוקולים והחלטות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון