ועדות הלשכה - בתי דין מינהליים - בתי דין מינהליים
פורום:
משפט חוקתי וזכויות אדם
תחום עיסוק:
נושאים הקשורים לבתי דין מנהליים, מינוי חברים בהרכב בית דין מינהלי ובמועצת בתי הדין המינהלים וכן בהצעות חוק בנושא
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד שירי דביר
כתובת דואר אלקטרוני:
shiri@israelbar.org.il
טלפון:
03 6240400
פקס :
03 6240200

שונות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון