ועדות הלשכה - נשיאויות ועדות בתי משפט - נשיאויות ועדות בתי משפט
פורום:
משפט חוקתי וזכויות אדם
תחום עיסוק:
הועדה דנה בכל הנושאים הנוגעים לעבודתם של בתי המשפט ולהצעות חוק שעניינן בתי המשפט
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד אלי נקר
כתובת דואר אלקטרוני:
eli@israelbar.org.il
טלפון:
03 6090592
פקס :
03 6915157

שונות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון