ועדות הלשכה - קנין רוחני - ועדה
ועדת הקניין הרוחני (הארצית) של לשכת עורכי הדין מרכזת עורכי דין העוסקים בתחום הקניין הרוחני ועוסקת בכל נושא הקשור עמו על כל גווניו, לרבות דיני פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים/עיצובים, זכויות מבצעים ומשדרים, דיני מדיה על כל גווניהם, זכויות מטפחים ועוד. במיוחד מדגישה הוועדה טיפול בנושאים אלו תוך הבנה עמוקה ויסודית של המדיה המקוונת, הטכנולוגית והחדשנית ("דיני אינטרנט"), המשתנה כמעט מדי יום.
פורום:
משפט מדע וטכנולוגיה
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד עדי פיינר-גלבוע
כתובת דואר אלקטרוני:
adi@Israelbar.org.il
טלפון:
03 6362215
פקס :
03 6918696

שונות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון