ועדות הלשכה - פורום דיני עבודה - פורום דיני עבודה
הוועדה מטפלת ביוזמות חקיקה שונות בתחומים רבים ומגוונים כגון: משפט עבודה אינדיווידואלי, שעות עבודה ומנוחה, שוויון, עבודת נשים, עובדים זרים, ביטוח לאומי, שירות התעסוקה, פנסיה חובה, חוק חוזה הביטוח, משפט עבודה קיבוצי, חוק יסוד: זכויות העובד ועוד.
פורום:
עבודה
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד שמעון לפיד
כתובת דואר אלקטרוני:
shimon@israelbar.org.il
טלפון:
03 6094630
פקס :
03 6096062

שונות

פרוטוקולים והחלטות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון