ועדות הלשכה - מס הכנסה וניהול ספרים - ועדה
הוועדה עוסקת בחקיקה ובסוגיות משפטיות שעניינם מיסים (למעט מע"מ ומכס). הועדה עסקה בשנה האחרונה, בין היתר, בתזכיר לתיקון חוק מיסוי מקרקעין, הסדרי נאמנויות, מיסוי בינלאומי, השלכות איחוד אגפי מ"ה ומע"מ, מס הכנסה ומס שבח ונושאים נוספים.
פורום:
מיסים
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד יובל טייק
כתובת דואר אלקטרוני:
yuval.t@Israelbar.org.il
טלפון:
03 6362208
פקס :
03 6918696

שונות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון