ועדות הלשכה - סיוע משפטי ציבורי - ועדה
הוועדה דנה במגוון נושאים הקשורים בסיוע משפטי, הן הסיוע המשפטי המוסדי (האגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים), והן סיוע משפטי פרו בונו. הוועדה נוטלת חלק ומסייעת בפיתוח מערך תכנית שכר מצווה, לדוגמא בנושאים של הקמת תחנות סיוע משפטי, הדרכת המתנדבים ועריכת ימי עיון ועוד.
פורום:
תחום עיסוק:
סיוע משפטי למעוטי אמצעים
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד קרן טל
כתובת דואר אלקטרוני:
keren.tal@Israelbar.org.il
טלפון:
03 6361322
פקס :
03 6240200

שונות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון