ועדות הלשכה - מכללות ואוניברסיטאות - מכללות ואוניברסיטאות
פורום:
צעירים, מתמחים וסטודנטים
תחום עיסוק:
היחסים בין הלשכה למוסדות הלימוד למשפטים ובקשר עם הסטודנטים
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
גב’ אירית פדלון-פלד
כתובת דואר אלקטרוני:
irit@israelbar.org.il
טלפון:
03 6915156
פקס :
02 5608220

שונות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון