ועדות הלשכה - קידום מעמד עורכי דין בחברה הערבית - מליאת הפורום
פורום:
קידום מעמד עורכי דין בחברה הערבית
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד רוית טוכמן
כתובת דואר אלקטרוני:
ravit@israelbar.org.il
טלפון:
03 6362206
פקס :
03 6918696

שונות

פרוטוקולים והחלטות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון