ועדות הלשכה - צוות ביקורת בתי מעצר - צוות ביקורת בתי מעצר
פורום:
צעירים, מתמחים וסטודנטים
תחום עיסוק:
תפקידו של הצוות לפקח ולוודא קיומן של פעולות ממשיות שננקטו על ידי המשרד לבטחון פנים ועל ידי משטרת ישראל, לקיום הצו לשיפור התנאים במתקני המעצר המשטרתיים
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד דיקלה קליין-יונה
כתובת דואר אלקטרוני:
dikla@israelbar.org.il
טלפון:
03 6093435
פקס :
03 6912277

שונות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון