ועדות הלשכה - ועד מרכזי
פורום:
מוסדות הלשכה
תחום עיסוק:
הוועד המרכזי משמש כמוסד המבצע של הלשכה ומנהל בפועל את ענייניה.
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד דנה בלום
כתובת דואר אלקטרוני:
dana.al@israelbar.org.il
טלפון:
02 5411233
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון