ועדות הלשכה - מחשוב - ועדה
הוועדה פועלת בעיקר על ידי ועדות משנה בנושאים שונים כמפורט להלן: אינטרנט; חקיקה; אחזור מידע; אבטחת מידע; בוררויות מקוונות; מיחשוב בתי המשפט; הדרכה והטמעה.
פורום:
מדע וטכנולוגיה
תחום עיסוק:
נושא המחשוב ותכנות לעו"ד, הן בנקודות החיבור בין הלשכה וחבריה לגורמי חוץ (כגון: הנהלת בתי המשפט) והן לחברי הלשכה עצמם
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד יובל טייק
כתובת דואר אלקטרוני:
yuval.t@Israelbar.org.il
טלפון:
03 6362208
פקס :
1533 6362208

שונות

פרוטוקולים והחלטות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון