ועדות הלשכה - שלטון החוק - ועדה
ועדת שלטון החוק וזכויות האזרח עוסקת בנושאים הקשורים לשלטון החוק וזכויות האדם בישראל כגון בחוק איסור התערבות גנטית, צמצום זכות השתיקה לנבחרי ציבור, סוגיית גדר ההפרדה, אפליית נאשמים ערבים בבתי המשפט ועוד.
פורום:
משפט חוקתי וזכויות אדם
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד ליאור רחמים
כתובת דואר אלקטרוני:
lior.r@Israelbar.org.il
טלפון:
03 6362210
פקס :
1533 6362210
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון