ועדות הלשכה - אתיקה - ועדה
הוועדה דנה בנושאים עקרוניים ומנחה את חברי/ות הלשכה בנושאי אתיקה. כמו כן מטפלת בתלונות נגד חברים פעילים במחוזות, בתלונות נגד מתמחים ובתלונות כקובל נוסף. כב’ השופטת (בדימוס) נילי קוצר וכב’ השופט (בדימוס) שאול מנהיים משמשים כנציגי ציבור בוועדה.
פורום:
אתיקה
תחום עיסוק:
אתיקה מקצועית
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד דניאל ברדה אברהמוב
כתובת דואר אלקטרוני:
Daniel.ba@Israelbar.org.il
טלפון:
03 6362223
פקס :
1533 6362223
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון