בית הדין המשמעתי הארצי - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים), תשע"ה - 2015
תאריך עברי:
ד’ תמוז תשע"ה
תאריך לועזי:
20.05.1962
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 7520 תשע"ה, 1266
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון