בית הדין המשמעתי הארצי - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (בחירת חברי בתי דין מחוזיים), תשכ"ב - 1962
תאריך עברי:
י"ב סיון תשכ"ב
תאריך לועזי:
14.06.1962
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 1322 תשכ"ב, 2064
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון