הוועד המרכזי - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (מנין חוקי בישיבות המועצה הארצית והועד המרכזי), התשנ"א - 1991
תאריך עברי:
כ"ה אייר תשנ"א
תאריך לועזי:
09.05.1991
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 5353 תשנ"א, 834
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון