חוק הלשכה - תקנה - תקנות לשכת עורכי הדין (קביעת המועד לעורך - דין שחדל להיות תושב ישראל), תשכ"ד - 1963
תאריך עברי:
ג’ טבת תשכ"ד
תאריך לועזי:
19.12.1963
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 1522 תשכ"ד 388
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון