חוק הלשכה - תקנה - תקנות לשכת עורכי הדין (פיקוח על קרן הגימלאות), תשל"ח - 1978
תאריך עברי:
כ"א אדר תשל"ח
תאריך לועזי:
30.03.1978
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 3831 תשל"ח, 982
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון