חוק הלשכה - צו - צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי), תשכ"ב - 1962
תאריך עברי:
י"ג אייר תשכ"ב
תאריך לועזי:
17.05.1962
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 1310 תשכ"ב, 1904
גוף הצו:
להלן תיקון מיום 25 באוגוסט 2014 (פורסם בק"ת 7420, עמ' 1744):
 
 
 
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון