חוק הלשכה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (בחירת נציגי הלשכה בוועדות בחירה ובוועדות מינויים), התשנ"ז - 1997
תאריך עברי:
י’ תמוז תשנ"ז
תאריך לועזי:
15.07.1997
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 5840 תשנ"ז, 933
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון