"אתיקה מקצועית" - 7 - החלטות ועדת הייעוץ לענייני פרסומת
01.10.2003 | חשוון תשס"ד | גליון מס' 7

דברי הקדמה:

מכוח כלל 3(ח) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א – 2001 [להלן: כללי הפרסומת] הוקמה בלשכה ועדת ייעוץ לענייני פרסומת שבראשה יושב ראש ועדת האתיקה הארצית.

כל עורך דין רשאי לפנות, בטרם פרסם, אל הועדה, כדי לקבל אישור מראש בדבר עמידת הפרסומת שהוא מבקש לפרסם, בתנאי כללי הפרסומת.

 

להלן יובאו תמצית ההחלטות שניתנו בעקבות פניות של חברים אל ועדת הייעוץ לענייני פרסומת. ההחלטות חולקו לפי צורות הפרסומת ותכני הפרסומת, שהיא האבחנה הנקוטה בכללי הפרסומת.

 

צורות פרסומת:

 • אסורה פרסומת ברדיו על ספר משפטי שכתב עורך הדין.
 • שלט משרד עורכי דין: אין הגבלה על גודל או צורה, השלט יכול להיות מואר ובלבד שמיקומו בפתח המשרד.
 • אסור למשרד עורכי דין לקחת חלק בפרסום של חברת כרטיסי אשראי הכולל הפצת רשימת בתי עסק המעניקים הנחות ללקוחות חברת האשראי.
 • אסור פרסום מאמר (או בצורה של שאלה ותשובה) כנגד תשלום במסגרת ובתוך שטח המיועד לפרסום מודעות.
 • מותר לעו"ד לכתוב מאמר או להתראיין בעיתונות בסוגיה משפטית אך אין לפרסם במאמר או בכתבה את מענו או דרך התקשרות אחרת עמו לצורך מתן שאלות אלא יש לפנות למערכת העיתון עצמה (חזרה על החלטה שפורסמה ב-עט ואתיקה גיליון 61 (אפריל 2001)).
 • אסורה חלוקת ברכות מודפסות לרגל החג לציבור הרחב שאינו בהכרח לקוחותיו של עו"ד.
 • אסור לפרסם על לוח מודעות.

 

תכנים של פרסומת:

 • אסור להוסיף לכרטיס הביקור לוגו ו/או איור.
 • עורך דין העונה על שאלות של פונים בפורום משפטי באתר אינטרנט רשאי לציין בסיום התשובות הנשלחות לפונים את שמו, פרטי ההתקשרות עם משרדו כולל דואר אלקטרוני ותחומי עיסוק.
 • אסור לעו"ד לשלם לבעלי אתר האינטרנט כדי שיאפשר לו לענות לשאלות משפטיות של הפונים; אסור לעו"ד לפרסם את משרדו במסגרת אותו אתר למשל ע"י banner; אסור לעו"ד לשלם לבעל אתר אינטרנט כדי שימליץ על משרדו.

 

הערת העורכת:

 • כללי הפרסומת חלים רק על עורכי דין לכן אם בעל האתר אינו עו"ד אין אפשרות לאכוף עליו את הכללים אלא על עורכי דין המפרסמים באתר באופן האסור שפורט לעיל.
 • "רישיון לסוכן ביטוח מומחה" הוא תואר שמותר לעו"ד לציין לפי כלל 3(ב)(5) לכללי הפרסומת.
 • אסור לציין בפרסומת - "בוגר קורס השתלמות תעודה בנושא: עסקאות מקרקעין", או בכל נוסח זהה שכן זהו תואר שאין דין המסדיר אותו (כלל 3(ב)(5).
 • אסור לציין בכרטיס הביקור "קצין משטרה ותובע משטרתי לשעבר".
 • מותר לפרסם בעיתון מודעה על שינוי כתובת המשרד. המודעה צריכה לעמוד בתנאי כלל 3(ד).
 • עו"ד שהגביל את חברותו בלשכה לפי סעיף 52ב לחוק לשכת עוה"ד רשאי להשתמש בתואר "עורך דין" גם בתקופת ההגבלה ובלבד שיציין שהוא בהגבלת חברות.
 • אסור לציין בנייר המכתבים של משרד עורכי דין, שם של רואה חשבון או משרד רואי חשבון המשמשים כיועצים למשרד, הואיל ואינם עורכי דין ואינם עובדים ככאלה במשרד.
 • עו"ד המייצג צד, גם ללא תמורה ובהתנדבות, יכול לשלוח מכתבים תחת נייר הפירמה שלו ולא של הגוף המשפטי שאינו משרד עורכי דין או לשכה משפטית בארגון או פקולטה למשפטים, שעורך הדין פועל בעבורו.
 • אסור לציין על שלט המשרד את הביטוי "המרכז המשפטי".

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון