"אתיקה מקצועית" - 30 - חובת הסודיות: מתי קמה חובת דיווח לגבי עבירה מסוג פשע
01.04.2009 | ניסן תשס"ט | גליון מס' 30
העובדות:
עורכת הדין הפונה טיפלה בענייניו של לקוח אשר שכר את שירותיה להכין בעבורו מסמכים שונים. כעבור שבועיים, התעורר אצל עורכת הדין חשד ביחס לפעילות הלקוח, עקב אי אמיתוות בדבריו אליה. מחיפוש באינטרנט שערכה, עלה כי נגד הלקוח יש פסקי דין בישראל ובארצות הברית הנוגעים להעלמות כספים. עורכת הדין מאמינה שבמסמכים שהכינה בעבור אותו לקוח נכללו נתונים בדויים שנמסרו לה, שעל בסיסם בוצעו העברות כספים אסורות. עורכת הדין שואלת האם היא רשאית לדווח למשטרה.
ההחלטה:
בנסיבות בהן הגיעה עורכת הדין לכלל דעה שהיא נדרשת למלא מסמכים במידע בדוי, נכון עשתה בכך כשהפסיקה את הייצוג.
חובת דיווח אקטיבית תקום רק לנוכח מידע ממשי וקונקרטי של עורך הדין על כך שמבוצעת, או שקיימת כוונה לבצע, עבירה מסוג פשע. וזאת לפי סעיף 262 לחוק העונשין. ראו לעניין זה, על"ע 17/86 עו"ד פלונית נ’ לשכת עורכי הדין, פ"ד מא(4) 770, 779; ע"פ 670/80 אבוחצירא נ’ מדינת ישראל, פ"ד לה(3) 681, 692.
מס' ההחלטה:
את 264/08
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון