"אתיקה מקצועית" - 5 - עורך דין העובד גם כתקליטן
26.02.2003 | אדר תשס"ג | גליון מס' 5

השאילתא:

האם עורך דין יכול לעסוק במקביל לעיסוקו כעורך דין גם כתקליטן המקבל שכר עבור עבודתו?

 

ההחלטה:

אין כל מניעה לשמש כעורך דין וכתקליטן בו זמנית. בעקבות תיקון סעיף 60 לחוק לשכת עורכי הדין (תיקון שנכנס לתוקף ב – 15/7/02) לא קיימים יותר עיסוקים האסורים קטגורית על מי שעוסק בעריכת דין אלא רק איסור הנובע מניגוד עניינים. סעיף 60(א) בנוסחו החדש קובע: "עורך דין לא יעסוק בעיסוק אחר בנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בין עיסוקו כעורך דין לבין העיסוק האחר."

 

בהתאם לסעיף 60(ב) אישרו המועצה הארצית ושר המשפטים כללים הקובעים את הנסיבות בהן עלול להיווצר ניגוד עניינים אסור. כללים אלו שיקראו "כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), טעונים עדיין אישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון