"אתיקה מקצועית" - 67 - יחסי עורך דין לקוח: כלל 11ב לכללי האתיקה - עמותה רשאית לגבות עלות סמלית בגין ייעוץ משפטי בבית הלקוח
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
השאילתא:
עורכת הדין הפונה עובדת בעמותה המסייעת לקשישים למצות את זכויותיהם המשפטיות. השירות מתבצע בסניפי העמותה השונים ברחבי הארץ וניתן ללא תשלום. הפונה מוסרת כי עקב תופעה הולכת וגוברת של קשישים שאינם מסוגלים לצאת מביתם בשל בעיות רפואיות שונות, מבוקש לפתוח שירות חדש של ביקורי בית, אשר יבוצעו על ידי עורכי דין שיתנו ייעוץ משפטי בבית הקשישים. העמותה מעוניינת לגבות עלות סמלית בגין ביקורי הבית על מנת למגר בקשות שווא.
ההחלטה:
אין מניעה אתית לגבות תשלום סמלי לפקודת העמותה בגין ביקורי בית. כמובן, שעל עורכי הדין המתנדבים בעמותה ונותני שירות מטעמה להקפיד לעמוד בכללי האתיקה והחלטות ועדת האתיקה הרלוונטיות, לרבות בכל הנוגע לפרסומי העמותה.
הערת העורכת:
המבוקש בגדר בקשה זו עולה בקנה אחד עם החלטת ועדת האתיקה בעניין כלל 11ב׳ (פורסמה ביום 17/1/17 בגיליון ״אתיקה מקצועית״ מס׳ 64) מאחר והמפנה הוא עמותה ללא מטרת רווח; המדובר בתשלום סמלי של 180 ש״ח שישולם לפקודת העמותה; עו״ד הוא מתנדב בעמותה ולא משלם לעמותה תמורת ההפניה; אין קשר משפחתי בין עו״ד נותן השירות לבין מקבלי ההחלטות בעמותה.
מס' ההחלטה:
את/242/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון