"אתיקה מקצועית" - 67 - יחסי עורך דין לקוח: אסור לעורך דין בהגבלת חברות לאמת תצהיר
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
העובדות:
המתלונן טוען כי הנילון אימת תצהיר שעה שהוא מצוי בהגבלת חברות מהלשכה, ולמעשה נאסר עליו לעשות פעולות שיוחדו לעורכי דין לרבות אימות תצהיר. הנילון הודה כי אימת תצהיר עבור גיסו בזמן הגבלת החברות, אך ציין כי עשה זאת ללא תשלום וכי לא ידע שנאסר עליו, וממילא מאז לא ביצע כל פעולה משפטית, אלא מדובר בסיוע שניתן בתוך המשפחה.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה עם הערה לנילון. לשון החוק ברורה. יחד עם זאת, נוכח הנסיבות המתוארות (הזמן שחלף מאז ביצוע העבירה, הבעת החרטה של הנילון על העבירה, היותה חד-פעמית ולא נגבה תשלום בגינה, מערכת היחסים בין הצדדים, העובדה שהתלונה נמשכה על ידי המתלונן וכו’), החליטה הוועדה לגנוז את התלונה תוך הערה לנילון כי הוועדה רואה את הדברים בחומרה ואסור שהם יישנו בעתיד.
מס' ההחלטה:
את/169/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון