"אתיקה מקצועית" - 67 - מתמחים: מתמחה שעבר את בחינות הלשכה אינו רשאי לחתום כעורך דין עד להסמכתו הרשמית
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
העובדות:
המתלונן הינו עו"ד שהשכיר דירה וקיבל מהשוכרים ייפוי כח המסמיך שני עורכי דין לטפל בענייניהם מולו. לאחר בדיקה התחוור לו כי אחד מבין עורכי הדין הרשומים בייפוי הכח – שהתנהל מולו כעורך דין מייצג, לא הוסמך עדיין על ידי הלשכה, אף שעבר את בחינות ההסמכה. הנילונים הודו במעשה אך ציינו שעוה"ד הנילון שהה בחופשה והם ניסו לסייע לשוכרים, וזאת בידיעה שהנילון השני עומד להיות מוסמך בזמן הקרוב.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה עם הערה. אומנם לא היה מקום להצגת הנילון כעו"ד טרם ההסמכה, ואולם קיימות נסיבות חריגות בהתחשב בכך שהוא עבר את מבחני הלשכה 3 חודשים בטרם האירוע והמתין אך להסמכה פורמלית וכי הדברים נעשו לטובת השוכרים.
מס' ההחלטה:
את/187/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון