"אתיקה מקצועית" - 67 - מתמחים: ניסיון לזייף צו מעצר נגד ראש הלשכה והתבטאויות לא הולמות
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
העובדות:
הנילונה, מתמחה אשר נכשלה פעמיים בבחינות ההסמכה, ניסחה בקשה לצו מעצר נגד ראש הלשכה בגין "פשעים נגד האנושות" וניסתה להגישה לבית משפט השלום בירושלים, תוך שהיא מציגה תעודת מתמחה שאינה בתוקף. הנילונה הודתה במעשה אולם ציינה כי מדובר באקט של מחאה במסגרת חופש הביטוי, וכי הבקשה אינה נחזית להיות בעלת תוקף חוקי. בהמשך, העלתה המתמחה פוסט לאתר ה"פייסבוק" וציינה כי ראש הלשכה "הוא לא יותר מעבריין, רוצח עם אשר ישלם בקרוב על כל הפשעים שפשע נגד האנושות כולה בעולם כולו. יום הדין שלו קרב ובא!!!"
ההחלטה:
להעמיד את המתמחה לדין משמעתי בגין זיוף צו המעצר וההתבטאויות.
מס' ההחלטה:
את/52/18, את/110/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון