"אתיקה מקצועית" - 67 - מתמחים: דיווח כוזב בזמן ההתמחות
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
העובדות:
מדובר במתמחה אשר דיווח דיווחים כוזבים בזמן ההתמחות, בעת שעבד בבית קפה שכונתי. ע"פ ראיות המאמנת שהגישה את התלונה, הוא דיווח על ימי מחלה ואף החתימו בשמו כרטיס בעבודה על אף שבפועל לא נכח בהתמחות. ועדת ההתמחות פסלה את כל תקופת ההתמחות. הנילון הודה במעשה.
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי.
מס' ההחלטה:
את/50/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון